Omakotitalon kosteusvauriot – korjaus ja ennaltaehkäisy

Kosteusvauriot voivat väärin hoidettuina johtaa mittaviin vaurioihin.

Jo pienikin vesivahinko voi väärin hoidettuna aiheuttaa suuret kosteusvauriot. Kosteusvaurioiden korjaaminen on aina suuri toimenpide joka voi aiheuttaa mittavia kustannuksia.

Tämän vuoksi kosteusvaurioiden kohdalla ennaltaehkäisy on erityisen tärkeää, ja toimimalla oikein pienenkin vuodon kohdalla voit säästää satoja, jopa tuhansia euroja.

Tässä kirjoituksessa käsittelemme omakotitalon yleisimmät kosteusvaurioiden aiheuttajat ja niiden ennaltaehkäisyn, sekä kuinka toimia suuremman vahingon sattuessa. Hyödyntämällä näitä vinkkejä voit saavuttaa merkittävää rahassa mitattavaa säästöä.

Asianmukaisella ennaltaehkäisyllä voit välttää suuremman vaurion, jonka korjaaminen vaatii aina urakoitsijan palkkaamisen.

Mistä kosteusvaurio voi johtua?

Syitä kosteusvaurioille on lukuisia. Pienimmillään jopa vesilasin kaatuminen voi lattialle unohtuessa aiheuttaa kosteuden pääsyn syvälle rakenteisiin.

Pesukoneen vuoto

Lähes jokaisessa taloudessa on pyykin- sekä astianpesukoneet. Pesukoneet ovat yksi suurimmista vuotojen aiheuttajista, mutta pitämällä niistä hyvää huolta ja tarkkailemalla niiden kuntoa säännöllisesti voit vähentää vuodon riskiä huomattavasti.

Pesukoneiden kohdalla suurin vuotojen syy on liitännöissä. Heikosti asennetut liitännät ovat alttiita vuodoille, jonka vuoksi pesukoneiden asennus olisi toteuttaa ammattilaisen toimesta.

Liitäntöjen asennukseen kannattaa pyytää apua jos on hiemankin epävarma omista taidoistaan.

Vuoto voi johtua myös laitteen teknisestä viasta. Uudempien pesukoneiden kohdalla tekniset viat ovat kuitenkin harvinaisia, vaikka eivät kuitenkaan täysin poissuljettuja.

Näin ennaltaehkäiset pesukoneiden vuodot:

 • Jos epäilet taitojasi, palkkaa ammattilainen suorittamaan asennus.
 • Tarkasta liitännät tasaisin väliajoin.
 • Puhdista pesukone säännöllisesti.
 • Pienenkin vuodon sattuessa sulje hana ja kuivaa irtovesi lattialta.
 • Hanki pesukoneen alle vuotokaukalo; muutaman kymmenen euron sijoitus voi säästää pitkän pennin.
 • Sijoita kosteusvaroittimeen.

Kostean tilan vesivahinko

Kosteat tilat eli WC ja kylpyhuone altistuvat jatkuvalle kosteudelle, jonka kosteiden tilojen kosteusvauriot ovat niistä yleisimpiä.

Suurimmat kylpyhuoneen vesivahinkojen aiheuttajat ovat vesikalusteet ja niiden vuodot. Vesikalusteiden vuoto voi olla lähes huomaamatonta, jonka vuoksi vahingon huomaaminen voi olla hidasta.

Tämän vuoksi on tärkeää kiinnittää säännöllisesti huomiota vesikalusteiden kuntoon ja uusia vaurioituneet vesikalusteet viivyttelemättä.

Näin vältät kostean tilan vesivahingot:

 • Kuivaa lattialle valunut irtovesi.
 • Tarkasta vesikalusteiden kunto säännöllisesti.
 • Vaihda vaurioituneet vesikalustusteet mahdollisimman pian.

Kuinka toimia vesivahingon sattuessa

Vesivahingon korjaus tulisi aina aloittaa akuutin tilanteen hallinnalla. Alkuvaiheessa on tärkeintä sulkea vuoto, useimmiten sulkemalla vesihanan tai pääkytkennän.

Vuodon sulkemisen on tärkeää kuivata irtovesi mahdollisimman nopeasti, jottei kosteus ehdi imeytymään syvälle rakenteisiin.

Toimimalla nopeasti voit välttää suuremmat vauriot ja säästää pitkän pennin.

Akuutin tilanteen ollessa hallinnassa on tärkeää aloittaa vaurioiden kartoitus välittömästi, sekä olla yhteydessä vakuutusyhtiöön.

Vakuutusyhtiö hankkii paikalle kosteustarkastajan, joka tekee tarkat mittaukset ja määrittää korjaustarpeet. Suurempien vaurioiden kohdalla paikalle kutsutaan vahinkotarkastaja.

Kun vahinkojen suuruus ja syy on selvitetty, voidaan siirtyä korjaustoimenpiteisiin.

Vesivahingon kuivaus

Vesivahingon kuivaus on aloitettava mahdollisimman pian vaurioiden minimoimiseksi. Jos kuivauksen aloitus viivästyy, voi kosteus synnyttää suuremman homevaurion talon rakenteisiin.

Kuivaaminen vaatii aikaa ja ammattitaitoa, ja voi väärin toteutettuna pahentaa vaurioiden laatua ja levittää kosteutta muualle rakennukseen.

Vesivahingon kuivaus vaatii aina ammattitaitoisen urakoitsijan.

Suuremman kosteusvaurion vahinkosaneeraus

Jos kosteus on päässyt syvälle rakenteisiin, joudutaan paikalle kutsumaan vahinkosaneerauksen ammattilainen.

Vahinkosaneeraus aloitetaan kostuneiden rakenteiden purkamisella, jonka jälkeen voidaan aloittaa tilan koneellinen kuivaus.

Koneellinen kuivaus suoritetaan eristetyssä tilassa, jottei rakenteista imetty kosteus pääse leviämään muualle rakennukseen ja vaurioittamaan kuivia rakenteita.

Koneelliseen kuivaukseen on useita eri metodeja, joista yleisimmät perustuvat lämmitykseen ja alipaineeseen. Kuivattavaa tilaa lämmitetään jatkuvalla syötöllä, ja rakenteista haihtunut kosteus poistetaan asianmukaisesti kuivatettavasta tilasta.

Kosteus poistetaan hiukkassuodattimen läpi joko ulos asunnosta tai kaivoon.

Milloin koneellinen kuivaus on tarpeen?

Koneellinen kuivaus on tarpeellinen lähes poikkeuksetta aina kun kosteus pääsee syvemmälle talon rakenteisiin. Koneellinen kuivaus on ainut keino rakenteiden kuivaamiseen ja suurempien vaurioiden ehkäisemiseen.

Mitä koneellinen kuivaus kustantaa?

Koneellisen kuivauksen hinta riippuu aina kohteen koosta, vahinkojen laajuudesta ja purkutöiden tarpeesta.

Lopullinen hinta voi vaihdella tuhansista euroista aina kymmeniin tuhansiin euroihin. Voit hakea vahinkosaneeraukseen korvauksia vakuutusyhtiöltä jos kotivakuutuksen ehtoihin sisältyy kosteusvaurioiden korjaukset. Lisäksi vahinkosaneerauksessa voi hyödyntää vuosittaista kotitalousvähennystä.

Näin minimoit vauriot ja saavutat selvää säästöä:

 • Vesivahingon sattuessa toimi nopeasti
 • Sulje vuodon lähde ja kuivaa irtovesi mahdollisuuksien mukaisesti
 • Ole välittömästi yhteydessä vakuutusyhtiöön tai kosteuskartoittajaan
 • Palkkaa ammattitaitoinen ja luotettava urakoitsija kuivaustoimenpiteisiin
 • Tee ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä vesivahinkojen välttämiseksi
 • Hanki kotivakuutus, joka kattaa vesivahinkojen korjaukset
 • Varsinaisen korjaustyön tekee Porin ja Satakunnan alueen yritys.

lisää aiheeseen liittyviä postauksia