Mikä on valesokkeli ja milloin se kannattaa korjata?

Valesokkeli on riskirakenne, joka tulisi korjata välittömästi.

Vaikka valesokkeli on tänä päivänä kielletty riskirakenne, on valesokkelikohteita edelleen asumiskäytössä. Suurin osa valesokkeleista vaatii korjauksen elinkaarensa aikana, sillä valesokkeli altistaa rakennuksen jatkuvasti erilaisille ongelmille.

Valesokkelin korjaus on erinomainen keino pidentää valesokkelitalon käyttöikää ja ennaltaehkäistä valesokkelille tyypillisiä ongelmia.

Mutta milloin olisi syytä toimia? Onko korjaamaton valesokkeli turvallinen? Mitä riskejä valesokkelikohteissa ilmenee?

Jos omistat valesokkelitalon, on tästä jutusta varmasti sinulle hyötyä. 

Mikä on valesokkeli?

Valesokkeli on 1970-1980 -luvuilla yleistynyt rakenne, joka ulkoisesti näyttää perinteiseltä sokkelilta lattiarakenteiden todellisuudessa levätessä suoraan maan pinnalla tai jopa sen alapuolella. Sokkelista käytetään myös nimitystä piilosokkeli. 

Valesokkelin suosio kasvoi esteettömyyden ja lämmöneristävyyden vuoksi 70 luvulla. Esteettömyyttä pidettiin aikanaan ylellisyytenä, ja kynnyksetön ulko-ovi oli muotia.

Valesokkeli paransi huomattavasti lämmöneristystä, sillä valesokkelin myötä rakennus on käytännössä täysin tiivis. Tällöin rakennukseen myöskään synny vetokohtia.

Valesokkelin haitat ilmenivät kuitenkin vasta vuosien käytön jälkeen, mikä johti lopulta valesokkelirakenteen kieltämiseen uudisrakentamisessa lukuiset kosteus- ja homeongelmien myötä.

Kuinka valesokkelin tunnistaa?

Valesokkelin on tarkoitus näyttää ikään kuin talo makaisi perinteisen sokkelin päällä, joten silmämääräisesti valesokkelin tunnistaminen voi olla hankalaa.

Helpoiten valesokkelin tunnistaa oven korkeudesta. Jos ovi on maanpinnan tasolla eikä sen edessä oli kynnystä tai rappusia, on kyseessä todennäköisesti valesokkeli.

Rakennuksen sisällä valesokkelirakenteen voi tunnistaa kellarimaisesta hajusta, tunkkaisesta ilmasta tai jos talon asukkailla ilmenee huonon sisäilman aiheuttamia oireita.

Valesokkelin ongelmat

Valesokkeli luokitellaan lukuisten ongelmiensa vuoksi riskirakenteeksi, jonka käyttö uudisrakentamisessa kiellettiin jo 1990-luvulla.

Koska valesokkelikohteissa puurakenteet ovat maanpinnan tasolla, altistuu koko rakennus jatkuvasti kosteudelle. Kosteus nousee puurakenteita pitkin kapillaarisesti tai diffuusiolla.

Valesokkeli on altis kosteudelle kolmesta eri lähteestä: maakosteus, sadevesi ja sisäilman kosteus.

Valesokkeleista puuttuvat usein salaojat ja kapillaarikatkot, jolloin vesi pääsee nousemaan rakenteita pitkin täysin vapaasti.

Valesokkelista nouseva kosteus on vakava riski talon rakenteille, jonka vuoksi valesokkelin korjaus tulisi suorittaa välittömästi ongelmien ilmetessä suurempien vaurioiden välttämiseksi.

Milloin valesokkeli kannattaa korjata?

Valesokkelin korjaamisessa on tärkeää toimia mahdollisimman ripeästi. Projektia ei missään nimessä tulisi viivytellä, jotta alkavat ja orastavat vauriot eivät pääse leviämään ja aiheuttamaan mittavia vaurioita.

Pahimmassa tapauksessa valesokkelin aiheuttamat vauriot voivat johtaa jopa talon purkutuomioon.

Varsinkin huonosti rakennettujen valesokkelien kohdalla rakennuksen purkaminen on usein kannattavampi vaihtoehto kuin korjata valesokkelin tuhoamaa vanhaa rakennusta.

Mitkä vaikuttavat valesokkelin kuntoon:

 • Maaperän kosteus
 • Salaojitus ja sadevesijärjestelmät
 • Kapillaarikatkon kunto
 • Alapohjan tuuletus

Jos on pienikin epäilys että valesokkelin korjaus olisi ajankohtainen, on järkevintä kutsua paikalle ammattilainen suorittamaan kuntotarkastus. Ammattilaisen toimesta suoritettu kuntotarkastus antaa kattavan kuvan valesokkelin nykytilanteesta ja mahdollisesta korjaustarpeesta.

Pelkkä silmämääräinen tarkastus ei anna riittävää kuvaa valesokkelin kunnosta.

Milloin valesokkelin korjaus on akuutti:

 • Alapohjassa ilmenee kosteutta
 • Selkeät vauriot valesokkelissa ja alapohjassa
 • Sisäilman laatu on heikentynyt ja sisällä on kellarimainen haju

Valesokkelin korjaus on aina suuri projekti, joka tulisi toteuttaa vain ammattilaisen toimesta.

Valesokkeli korjataan useimmiten kengittämällä. Tällöin osa puurakenteista korvataan synteettisillä materiaaleilla. Synteettiset materiaalit luovat eristävän kerroksen maan ja lattiatason väliin sekä toimivat kapillaarikatkona.

Kengityksen ohessa seinän alaosan rakenteita pyritään korottamaan maan tason yläpuolelle normaalien perustusten tavoin. Kengityksen ohessa korjataan myös valesokkelin ulkoiset vauriot sekä poistetaan mahdollinen kosteus alapohjan rakenteista.

Milloin valesokkeli voi toimia?

Hyvin harvoissa tilanteissa valesokkeli ei vaadi korjausta ja on riittävä perustus rakennukselle. Täysin korjaamattomat ja ehjät valesokkelit ovat kuitenkin harvinaisia.

Toimiva valesokkeli on vaatii optimaalisen sijainnin ja laadukkaat rakenteet.

Ideaali sijainti valesokkelille on kalteva maaperä, jolloin vesi valuu talosta poispäin.

Vaikka valesokkeli vaikuttaa vaikuttaisi ehjältä, tulee sen kuntoa tarkkailla säännöllisesti. Valesokkelin kuntotarkastus olisi tärkeä tehdä muutaman vuoden välein.

Mitä toimiva valesokkeli edellyttää?

 • Riittävän suuri korkeusero  maanpinnan ja lattian välillä. Riittävä korkeus  on noin 15 senttimetriä.
 • Riittävän matala valesokkelin alaosa.
 • Riittävät eristeet ja kapillaarikatkot
 • Riittävä tuuletus

Valesokkelirakenne voi hyvällä huollolla säilyä käyttökelpoisina jopa kymmeniä vuosia, vaikkakin tällaiset tapaukset ovat erittäin harvinaisia.

Milloin valesokkelin remontti on ajankohtainen?

 • Valesokkeli vaatii lähes poikkeuksetta korjaamista. Remontti tulisi toteuttaa jo pientenkin ongelmien ilmetessä.
 • Jos alapohjassa ilmenee kosteutta, sisäilma muuttuu tunkkaiseksi tai valesokkelissa näkyy selkeitä vaurioita tulisi remontti aloittaa välittömästi.

lisää aiheeseen liittyviä postauksia